TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla kargo ücretleri hariç hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET ADI/UNVANI: MURAT TEKSTİL DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Şehitler Mah. 2633. Sok. No: 3/1 ESENYURT/İSTANBUL

E-POSTA: [email protected]

Çağrı Merkezi : +90 (212) 689 44 15

WhatsApp Destek Hattı: +90 535 715 73 45

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI'yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmekle; ALICI ise 14 günlük süre içerisinde malı iade SATICI'ya iade etmekle yükümlüdür.

ALICI kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKINDA KARGO ÜCRETLERİNİN YANSITILMASI:

İade koşulları farklılık gösterebilir. MURAT TEKSTİL DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ücretsiz iade koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

Kusurlu veya ayıplı ürünler için gerek iade gerekse değişim durumlarında müşterilerimize hiçbir şekilde kargo ücreti yansıtılmayacaktır. Bu husus dışındaki tüm durumlar için aşağıdaki hususlar söz konusudur.

Fatura üzerinde iade talebinin sebeplerine dair ilgili alanların doldurulması koşuluyla iade ürün ya da ürünler için iade kargo ücreti kesintisi yapılacaktır. Bu koşul, iade sebebine istinaden değişiklik gösterilebilir yani iade edilecek tutardan gönderi kargo ücreti kesintisi de yapılabilir (gönderi ve iade kargo tutarları toplamı). 

Herhangi bir sebep belirtmeksizin yapılan ve fatura üzerindeki iade alanları doldurulmadan ürünün geri gönderilmesi durumunda gönderi ve iade kargo ücretleri kesintisi yapılacaktır. İade edilen ürün adedi siparişteki toplam ürün adedinden az ise iade kargo ücretinden fazla kesinti olmayacaktır.

Aynı ürünün farklı bedenleri alınıp olmayan bedeninin iade edilmesi durumunda iade kargo ücreti kesintisi yapılacaktır.

Paketin teslim alınmadan geri gönderilmesi durumunda gönderi ve iade kargo ücretlerinin kesintisi yapılacaktır.

Paketin teslim alınması ancak paket içerisindeki ürünlerden bir veya birkaçının ambalajının hiç açılmadan geri gönderildiği durumlarda gönderi ve iade kargo ücretlerinin kesintisi yapılacaktır. İade edilen ürün adedi siparişteki toplam ürün adedinden az ise iade kargo ücretinden fazla kesinti olmayacaktır.

Ürün değişimi veya beden değişimi durumlarında bir defaya mahsus olacak şekilde sadece yeni ürün gönderimindeki kargo tutarı alıcı tarafından karşılanacaktır. Değişimi talep edilen ürünün tarafımıza gönderilmesi ücretsizdir.

Bir ürünün değişim amacı düşünülerek tarafımıza ücret iade talebiyle gönderilmesi ve sonrasında aynı ürünün ya da farklı bir ürünün aynı müşteri tarafından farklı bir sipariş oluşturularak yeniden satın alınması durumunda sipariş “kargo ücretsiz“ olarak tamamlanmış olsa dahi kargo “alıcı ödemeli” olarak gönderilecektir (Gönderim öncesi alıcı bu konuda haberdar edilecektir) ve iade kargo ücreti kesintisi yapılacaktır veyahut alıcının firmamız tarafından sağlanması beklenen ücret iadesinden gönderi ve iade kargo ücretleri kesintisi yapılacaktır.

Alıcı kargoyu teslim almamış ve paket tarafımıza geri dönmüşse sipariş için iade işlemi yapılacaktır ve iade tutarından gönderi ve iade kargo ücretleri kesintisi yapılacaktır. Paketin yeniden kargoya verilmesinin talep edilmesi durumunda, kapıda ödemeli siparişlerde kargo, alıcı ödemeli olarak yeniden gönderilecektir ve gönderi ve iade kargo ücretleri tutarı kapıda ödenecek toplam tutara eklenecektir. Böyle bir durumda alıcı aynı ürünü kargo ücreti ödememek için yeniden sipariş etse bile, alıcıya paketi yalnızca gönderi ve iade kargo ücreti tutarı sipariş tutarına eklenerek gönderilebilir.

YANSITILABİLECEK DİĞER KESİNTİLER:

Bir siparişte, birden fazla ürün alımına özel indirim kampanyası mevcut ise iade durumlarında kampanya kazanımları için kesinti yapılacaktır. Örneğin; 3 adet ve üzeri ürün alımında %5 indirim kampanyasından yararlanılıp sonrasında ürünlerden 1 adedi iade edilirse iade edilecek tutar, alıcının elinde bulunan 2 ürünün kampanyasız fiyattan alınmış şekliyle düşünülerek hesaplanır ve %5 indirimden sağladığı fayda tutarında kesinti sağlanır.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

Alıcı'nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, Alıcı’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak
Garanti bankası
TR11 0006 2001 2480 0006 2987 01
MURAT TEKSTİL DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
hesabımıza (TL) ödeme yapabilirsiniz.

Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.